ขั้นตอนการชำระเงิน

"ลูกค้าสามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชีด้านล่างดังนี้"

หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งยอดได้ตามช่องทางนี้เลยครับ